زیر مجموعه ها

مدیریت شرکت بین المللی آسان تجارت با اعتقاد به لزوم پیشرفت و توسعه مداوم و هماهنگ و با تکیه و بکارگیری نیروهای جوان و مستعد از ابتدای دهه هفتاد اقدام به تأسیس شرکتهای صنعتی، تجاری و خدماتی در زمینه های مختلف نموده و عملا گروه (هلدینگ) آسان را با ترکیب شرکتهای زیر راه اندازی نمود