آسان آریا

تأسیس ۱۳۷۰
صادرات محصولات بهداشتی و لوازم منزل به روسیه و کشورهای CIS
واردات چوب و تخته روسی
واردات مواد اولیه صنایع کود و

واردات:

سولفات آلومینیوم:

از شرکت Mayam Chirchik ازبکستان جهت مصرف در بخش کشاورزی

KCL:

از شرکت Mayam Chirchik ازبکستان جهت مصرف صنایع نفت و بخش کشاورزی

تجارت داخلی:

گوگرد:

خرید انواع گوگرد کلوخه و گرانوله از پالایشگاههای خانگیران، تهران، اراک، اصفهان و بندر امام جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اسید سولفوریک و کود شیمیایی

حلال ها:

خرید انواع حلالهای ۴۰۲ و ۴۰۳ از پالایشگاههای اصفهان و تهران جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع رنگ و رزین

۸۸۳۴۶۳۴۰