آسان تجارت

واردات:

شیلنگ هیدرولیک:

نماینده انحصاری شرکت PolyHose هندوستان متعلق به شرکت Caterpillar آمریکا و Exitflex سوئیس جهت مصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ماشین آلات راهسازی و ساختمانی

سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه گروه آسان جهت انجام پروژه های مختلف وارداتی و صادراتی و ساختمانی به منظور افزایش توانمندی مالی و فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شرکتهای مذکور به روش مضاربه مالی و مشارکت اجرایی و مالی