متالورژی صنعت آسان تک

تأسیس ۱۳۸۳

واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد و ریخته گری
صادرات آلومینیوم

واردات:

فوم فیلتر سرامیکی:

نماینده شرکت SQ چین و Lanik جمهوری چک در انواع سیلیکون کاربایدی، آلومینیایی و زیرکونی جهت تصفیه مواد مذاب به منظور ارتقاء کیفی قطعات ریخته گری

پودر اگزومتریک:

نماینده شرکت Unikon ترکیه جهت صنایع ریخته گری دارای خواص عایق و گرمازایی بسیار بالا

اسلیو ریخته گری:

نماینده شرکت Unikon ترکیه جهت صنایع ریخته گری در فرم های استوانه ای، بیضوی و مخروط

پوشان:

نماینده شرکت SQ چین جهت صنایع ریخته گری در انواع پایه الکل، پایه آب و پوشانهای مخصوص

رزین:

نماینده شرکت SQ چین جهت صنایع ریخته گری و قطعه ریزی در انواع Hot Box, Cold Box و رزین های آلکالاین فنولیک

 گرافیت:

نماینده شرکت ….. چین جهت صنایع فولاد در انواع CPE, GPE, کک متالورژی و آنتراسیت

فرو آلیاژ:

واردات انواع فرو منگنز پر کربن و کم کربن از کشور هند و چین

صادرات:

صادرات پودر آلومینیوم با خلوص ۹۰% جهت مصرف در صنایع تولید پودرهای اگزوترم و اسلیو ریخته گری

۸۸۷۲۹۵۷۳-۶